Svrha udruge

Udruga je osnovana sa svrhom poticanja, promicanja i unaprjeđenja socijalne, duhovne,
zdravstvene, materijalne, kulturne i besplatne pravne podrške i zaštite starijim osobama kao i
preveniranje socijalne isključenosti starijih osoba, a kojima je cilj socijalne uključenost i
unaprjeđenje kvalitete njihovog života.