Član Udruge može biti svaka fizička i pravna osoba koja prihvaća Statut i ciljeve Udruge.

Pristupnica