Ciljevi udruge

Poticanje, promicanje i unaprjeđenje socijalne, duhovne, zdravstvene, materijalne, kulturne
i besplatne pravne podrške i zaštite starijim osobama;
– poticanje unaprjeđenja i poboljšanja kvalitete života svih dobnih skupina s posebnim
naglaskom na skrb o osobama starije životne dobi;
– razvoj i povećanje dostupnosti izvaninstitucionalnih usluga u zajednici;

pomoć i podrška u smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti najugroženijih i osjetljivih
skupina društva;
– promicanje socijalne uključenosti starijih osoba;
– promicanje i razvoj društvene, međusobne i dobrosusjedske pomoći i suradnje,
međugeneracijske solidarnosti i volonterstva;
– senzibiliziranje javnosti na potrebe starijih osoba.
Udruga Sijede vrijede smatra da je potencijal starijih gotovo pa neiskorišten, a potrebe su
velike, da je međugeneracijska solidarnost moguća i ostvariva, a promicanje pozitivne slike o
starijima neophodno. Sijede vrijede žele promicati aktivno starenje, te poticati starije osobe
na primjenu stečenog znanja i iskustva, jer su oni kapital kojeg mlađe generacije trebaju
koristiti, a ne teret društva.